Jak zpomalit stárnutí

Mládněte se zásaditou směsí

Stárnutí je proces, který znamená, že organismus nemá dostatek sil na likvidaci jedovatých látek z organismu. Všechno, co vzniklo, to taky stárne a časem zanikne. Je Mladí a ohební jako břízajedno, jestli je to člověk, zvíře, budova, les, naše Země. Někdo stárne rychleji, má tedy více zanesený organismus a menší \"\"schopnost se jedů a odpadu zbavovat. Jiný stárne pomaleji, je čiperný a vypadá mladě, jeho organismus umí lépe likvidovat „odpadky“. Čínská medicína zná souvislost s kvalitou pleti, tlustým střevem a plícemi. Všechno jsou to likvidátoři odpadů: kůží, plícemi a stolicí. Země má taky plíce, kterými se zbavuje toxinů, erupcí sopek se zase zbavuje vnitřního napětí.

Jak se proces stárnutí zrychlít?

Aby náš organismus unesl tuto detoxikační a uklízecí zátěž, potřebuje k tomu vytvoření správných pracovních podmínek. Jestliže má vše fungovat tak jak má, všechny orgány mají plnit úlohu, ke které jsou předurčeny, tak organismus potřebuje mírně zásadité prostředí. Ale to správné zásadité prostředí nám dá práci vytvořit. Bohužel mnoho z nás má své „poškozovací“ návyky. Například: kuřák si dobrovolně zanáší už tak namáhané plíce zplodinami, k tomu obvykle trpí zácpou, tedy odpady delší dobu než je žádoucí otravují jeho organismus a je tedy nasnadě, že se to projeví na pokožce. Pokožka kuřáků stárne rychleji. Je to přisuzováno tomu, že kouření, stres, strava, životní podmínky, ve kterých žijeme, tak to všechno vytváří kyselé prostředí. Tvoří se kyseliny: mléčná, močová, uhličitá, oxid uhličitý, amoniak…Kyseliny leptají a leptají. Tak, jak to vidíme v případě umírajících lesů, poškozených pravěkých soch nebo střech chrámů, tak to stejným, byť oku skrytým způsobem, probíhá uvnitř nás.

Překyselení urychluje stárnutí

Překyselení organismu se po nějaké době projeví jako např. vyrážky na obličeji, uhříky, citlivá, unavená, šedivá, pokožka, celulidita, otoky. To je to viditelné. A to skryté se projevuje jako záněty, bolesti, únava, poruchy tlaku, revmatismus, dna, alergie, rakovina. Komu ani toto nestačí, tak překyselení organismu má vliv také na psychiku, schopnost učit se, pamatovat si, spojovat souvislosti, mít dobrou náladu bez výkyvů.

Jak zpomalit stárnutí?

\"ZásaditáV tomto procesu pomůže neutralizace nebo-li  odkyselení. Odkyselující  Zásaditá směs MINERALY , je tedy klíčem k regeneraci vyčerpaného stárnoucího organismu.

 

Vydatným pomocníkem v boji s předčasnými projevy stárnutí je doplňování zásaditých látek potřebných k neutralizaci kyselin. Zásaditá směs MINERALY je ochucený minerální nápoj obsahující zásadotvorné minerály, které nezbytně organismus potřebuje pro svůj zdravý vývoj. Minerální látky ale musíme dodat v určitém poměru a určité chemické formě. Např. oxid hořčíku je málo využitelný zdroj hořčíku, síran je ještě horší, přijatelnější je uhličitan a nejlépe využitelné jsou soli. V zásadité směsi MINERALY jsou použity jako zdroj zásaditých minerálních látek soli těchto minerálů.

Náš organismus, to je chemická laboratoř, ve které neustále probíhají chemické reakce, vznikají toxické látky, tvoří se tuhý i tekutý odpad. Je tedy potřeba, aby taky neustále docházelo k úklidu v organismu, což je podmíněno zásaditým prostředím. Zásaditá směs MINERALY je tedy určena jako první pomoc při\"Bylinář zjištěném překyselení a zároveň k dennímu pití na denní doplnění zásaditých minerálních látek. K následné, byť zdlouhavější péči, patří samozřejmě úprava stravy, životního stylu, umění odbourávat stres a vyrovnat se s ním, naučit se odpočívat, stejně jako vyvíjet fyzickou aktivitu přiměřenou věku a zdravotnímu stavu. Informace o zásadité směsi a další zajímavosti najdete u Bylináře Karla.

Hanka Parmová


Copyright (c) 2008 Design-pr.cz |